Vés al contingut

Àrea de viticultura (AdeV)

Esteu aquí

Què és l'Àrea de Viticultura?

És una àrea funcional nascuda dins del Consell Regulador amb l’objectiu  de treballar qualsevol àmbit que afecti tant el conreu de la vinya  com les necessitats dels viticultors tant des d’una perspectiva present com futura.

Funcions:

Feines de fons

Tasques de viticultura en general amb objectius i terminis d’execució diferents:

  • Aprofundiment en el coneixement de les característiques de cada zona de manera prèvia o paral·lela als trets que identifiquen els vins de cada vila creant, desenvolupant o encarregant les eines necessàries per a tal finalitat, com poden ser mapes climàtics, de paratges, d’alçada i treballs de cartografia en general amb la clara voluntat de preservar i defensar els valors del territori on tot això succeeix.
  • Engegar, desenvolupar o encarregar projectes de recerca i caracterització d’aspectes rellevants  del món vitícola de la pròpia DOQ, amb la confecció de patrons d’interpretació propis en qüestió d’analítiques, etc.
  • Activar i actualitzar permanentment el camp de l’experimentació tant pel que fa a les varietats com amb sistemes de conreu i buscant, si s’escau, la complicitat i/o col·laboració d’empreses tant publiques (DAAM, INCAVI, VITEC, IRTA, PNSM…) com privades (especialment cellers i viticultors de la pròpia DOQP) per a tal finalitat. 
Feines de campanya
  • Realitzar el seguiment de les possibles plagues i malalties de la vinya i l’elaboració i difusió d’unes recomanacions per tal d’afavorir la sanitat de les vinyes i del raïm, així com l’assessorament global i individualitzat davant situacions adverses, dubtes, problemes de caràcter agronòmic, etc.  oferint el suport tècnic davant qualsevol iniciativa privada encaminada a millorar el conreu i/o l’entorn sorgida dins del propi àmbit d’actuació.

  • Recerca i difusió de possibles línies d’ajut per als viticultors a més de transmetre la informació legal pel que fa a matèries actives autoritzades, canvis de normativa, etc.
  • Treballs de pedagogia i comunicació interna que inclouen reunions amb els viticultors, organització de cursos, xerrades tècniques de temes d’interès, sessions pràctiques de camp i d’altres accions encaminades a la formació.

Projectes actuals:

Caracterització de la Garnatxa i Carinyena. Seguiment fenològic i del comportament al camp amb microvinificacions per tal de veure els trets identificatius d’aquestes varietats en cadascuna de les zones de la DOQP.
Elaboració de patrons d’abonat propis. Determinar les necessitats nutritives dels ceps a partir d’analítiques de sòls i foliars per a la producció de raïm de qualitat.
Estudi de biodiversitat. Treball de camp  amb la finalitat d’enumerar i catalogar de plantes, ocells i papallones, tant diürnes com nocturnes, en l’habitat de les nostres vinyes, tant en conreu ecològic com en integrat.
Camps experimentals. Conreu de parcel·les amb varietats suposadament interessants, ja siguin foranes o ancestrals, tant blanques com negres amb l’objectiu de conèixer la seva adaptació al terrer i el seu potencial enològic.

Adv. Agrupació de defensa vegetal

  • És l’eina que permet mantenir el lligam amb l’Administració per tal de dur a terme  la lluita col·lectiva davant de possibles paràsits nocius per al conreu, a més a més de ser el mecanisme d’obtenció d’ajuts per als viticultors i poder donar compliment legal  amb la normativa actual pel que fa a la gestió integrada de plagues.