El 18 d’abril de 2006 es va aprovar el nou reglament de la DOQ Priorat  adaptant-se a la nova Ley de la Viña y el Vino i a la Llei Vitivinícola Catalana i es va publicar al  DOGC Núm. 4618 del 21 d’abril de 2006.

El Reglament del Consell Regulador de la DOQ Priorat ha estat aprovat pel Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

Hi podeu accedir mitjançant aquest enllaç:
Consulta el nostre reglament
BOE núm. 162 de 06/06/09
Plec de Condicions de la Denominació d’Origen Qualficada Priorat