El Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) “Priorat-Montsant-Siurana” impulsa la recerca i innovació amb l’objectiu d’aconseguir el desenvolupament de la comarca del Priorat  apostant per un model sostenible del paisatge, dels recursos agrícoles, culturals i d’innovació de la comarca.

És cofinançat per la Unió Europea, mitjançant el FEDER, i al Priorat compta amb la col•laboració del Consell Comarcal del Priorat, que exerceix com a coordinador.

Els objectius són:

  • Conservar i millorar l’ús dels recursos naturals i promoure una gestió en benefici de l’entorn natural.
  • Promoure el desenvolupament econòmic a partir de la valorització i comercialització dels recursos locals.
  • Comunicar i difondre de forma coherent la imatge del Priorat com a paisatge  sostenible a partir dels valors distintius del territori.
  • Fomentar un model de desenvolupament sostenible basat en els  recursos endògens, la preservació de la diversitat, l’autenticitat i les  relacions de proximitat.

La Denominació d’Origen Qualificada Priorat té una superfície de 17.629 hectàrees, de les  quals 2.000 estan plantades de vinya i conreades per poc més de 500 viticultors  i 109 cellers inscrits. Administrativament formen part de la DOQ  Priorat  9 dels 23 municipis del total de la comarca del Priorat. La DOQ Priorat forma una unitat paisatgística compacta i ben definida, constituïda pel gran  amfiteatre muntanyós que s’estén al peu de la serra de Montsant, la  litologia pissarrosa dels seus vessants i el tractament que des de  sempre s’hi ha donat en l’àmbit agrícola.

En el marc del PECT, la DOQ Priorat lidera l’operació titulada  “Ecoinnovació i excel•lència en la producció vitivinícola de la DOQ  Priorat”, que preveu dur a terme accions coordinades  amb l’objectiu,  en primer lloc, de caracteritzar i aportar coneixement sobre les particularitats de la regió i dels vins que s’hi produeixen i, en  segon lloc, de protegir aquestes particularitats.

Des de l’àmbit enològic es zonificarà la regió en base a les característiques dels seus sòls, microclimes, vins, i cultura,  s’estudiaran varietats autòctones tradicionals amb l’objectiu de  recuperar-les i es duran a terme accions i activitats tècniques en  matèria d’anàlisi sensorial per tal de conèixer millor els productes  elaborats i d’unificar criteris per a la seva avaluació i  caracterització.

Des de l’àmbit de la sostenibilitat, s’utilitzarà la innovació amb l’objectiu de minimitzar l’ús d’aigua de reg, fertilitzants i  pesticides.